Nasseh Abdulkarim: “Ik sta op de dodenlijst”

behead_those_who_insult_islamNasseh Abdulkarim, 36, is Iraaks burger. Hij studeerde acht jaar Arabisch en literatuur in Irak en ook Perzische literatuur. Een jaar lang doceerde hij in Irak aan de universiteit in Sulei Maneia. Vanwege publicaties en verspreiding van kritische geschriften over de islam werd hij met de dood bedreigd en moest vluchten. Zijn boeken ‘Islam en seksualiteit in de Sharia en de Geschiedenis’ en ‘De Islam op de Weegschaal van de Verandering van de Maatschappij’.

Nasseh bekeerde zich tot Jezus Christus. Een moslim die tot het christendom overgaat, moet in een islamitisch land met de dood rekenen. Sinds maart 2007 is hij als vluchteling in Zwitserland. Nasseh Abdulkarim steunt elke inspanning, die de islamisering in Europa en in Zwitserland een halt toeroept. Dat de initiatieven tegen de bouw van minaretten niet de steun van alle christenen krijgt, herleidt hij als onwetendheid over de islam en een zekere naïviteit. Voor Nasseh is het duidelijk dat we ons niet alleen op de ‘geestelijke’ strijd kunnen beroepen. Elke vrije burger is verantwoordelijk, staatsvijandige ten-densen tegen te werken. Ook de christenen zouden in de gaten moeten hebben, dat met de islamisering van Zwitserland een gedwongen en strategische ondermijning van vrije democratische waarden plaatsvindt. Gebed is belangrijk, evangelisatie een gebod van dit moment. Maar Nasseh mist de daden, het elkaar ondersteunen en een actievere belijdenis van de christenen.

Een interview door Daniel Zingg, Aseba-News:

Aseba: Bent u bereid, uw identiteit bloot te geven. Bent u niet bang voor de dood?
Abdulkarim Nasseh: Ik sta op de dodenlijst van de islamieten. Dit gevoel is niet erg aangenaam. Maar God heeft mij in Irak bewaard, Hij kan mij ook hier bewaren. Als men een diepe overtuiging heeft, is men niet bang meer.

Een fatwa (bindend islamitsch juridisch advies) van november 2007 schrijft voor, dat de overstap van de islam tot een andere religie met de dood bestraft moet worden. Kan dat ook in Zwitserland toegepast worden?
In Basel werd bijvoorbeeld een Afrikaan gedood. De politie weet volgens mij niet waarom.

U bent als moslim geboren. Kunt u het wezen van de islam in enkele woorden beschrijven?
Het wezen van de islam is een bloedig spoor door 1400 jaar geschiedenis. Volken en mensen, die zich niet aan de islam onderwerpen, worden er met geweld toe gedwongen. Dat zijn geen verhalen van gisteren. Helaas.

Hoe gaan moslims daarmee om?
Islam is een identiteit, geen geloof! Een moslim is er trots op, als moslim op de wereld te komen. Deze trots draagt de moslim in zich. Deze trots wordt niet ter discussie gesteld. Het is en blijft. Precies zo wordt de islam niet ter discussie gesteld en het maakt niet uit hoeveel geweld en bloedvergieten daarmee verbonden zijn.

Men beweert, dat er in Europa en daarmee ook in Zwitserland, een vreedzame islam kan ontstaan.
Het is mogelijk dat vreedzame mensen zich hier willen manifesteren. Maar een vreedzame islam bestaat niet. Deze religie was altijd al gevormd door sadisme en terreur. Onthoofdingen, doden en het bestiale afhakken van lichaamsdelen zijn vandaag in islamitische landen aan de orde van de dag. Wie het tegendeel beweert, kent de islam niet.

Loopt het christendom gevaar?
Zeker. Alle christenen lopen gevaar, of zij dat willen weten of niet.

Heeft de islam niet duizend facetten, stromingen en richtingen? Net zoals bij het christendom kan men toch niet van de islam spreken?
Er zijn veel richtingen in de islam. Maar er is maar één koran. Dit boek is de verbindende schakel tussen iedere islamitische stroming. De Koran moedigt aan tot moorden, vechten en doden. Deze uitspraken zijn altijd in de gebiedende wijs geschreven.

Maar er zijn ook vreedzame verzen in de Koran.
De vreedzame verzen werden ten tijde van Mohammed in Mekka geschreven. Later in Medina kwamen de moorddadige verzen. Zij hebben voor een deel precies de tegengestelde uitspraak van de oudere verzen. Deze latere en daarmee jongere verzen gelden in de islamitische ideologie. Helaas weet men dat hier te weinig.

Is de islam een tijdbom voor Zwitserland?
Ja, in ieder geval. Islamisering is een strategie. Daar spreken de moslims niet openlijk over en men verneemt er niets van, als men niet in moslimkringen verkeert. Politieke preken hoort men slechts, als men toegang tot de moskeeën heeft.

Moskeeën worden echter officieel tot islamitische gebedshuizen verklaard.
Dat is echter niet alles! De moskee is ook de plaats van de opleiding. Daar worden gedachten geboren. De moskee is het centrum, waarin generaties tot vijanden gemaakt worden. Ik heb veel moskeeën bezocht die ook als wapenopslagplaatsen gebruikt worden.

En in Zwitserland?
Ik heb een slecht gevoel! Ik hoop, dat autoriteiten en politici zich er voor inspannen om te vernemen wat zich in de moskeeën afspeelt, voordat het te laat is.

Moskeeën kan men echter niet verhinderen.
In Zwitserland moet men oppassen, dat men niet struikelt over de vrijheden. Vrijheid van geloof, geweten en religie zijn hoge waarden. Die moeten behouden blijven. Maar er moet verhinderd worden, dat daardoor militante ideologieën binnensluipen. Daarom moeten ook de moskeeën gecontroleerd wor-den. Maar doet men dat?

Kritische stemmen uit het christelijke kamp beweren, dat de initiatieven tegen de minaretten de verkeerde middelen zijn om de islam te stoppen.
Dan moet u iets beters brengen. Een initiatief tegen de minaretten is er in de geschiedenis en daarmee op deze aarde nog nooit geweest. De Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) heeft zich daar in Saoedi-Arabië mee beziggehouden. Dat laat toch duidelijk zien, dat de initiatieven vanuit islamitisch oogpunt een belemmering voor de islamisering zijn.

Wat heeft de minaret voor een betekenis?
Een moskee zonder minaret is als een mooie auto, waaraan niets ontbreekt behalve de banden. Minaretten zijn de banden van de islam en zonder de banden komt de islam niet vooruit.

U zou de initiatieven ondersteunen?
In ieder geval.

Leiders van christelijke organisaties wilden met de moslimgroeperingen onderhandelen om een moratorium op de minarettenbouw te bereiken.
Over de islam en zijn strategieën kan men niet onderhandelen. Wanneer de sleutelpersonen de islam in zijn wezen zouden kennen, zouden zij helemaal niet op zo’n idee komen. Deze gedachte is absurd.

Hoe moet men de islam tegemoet treden?
Met een vastberaden belijdenis. Compromis en dialoog worden van islamitische kant als zwakheid geïnterpreteerd. Geen moslim zal zijn religie ooit verloochenen en nooit compromissen aangaan. Dat is slechts een spel met het oog op de tijd. Men moet de islam duidelijk politiek tegemoet treden. Hoe moet men hen anders tegemoet treden? ‘Alleen maar’ evangeliseren is niet voldoende. Het voorbeeld uit de Bijbel: In de ene hand moesten de Israëlieten bij de bouw van de muur de wapens dragen (ter verdediging) en met de andere hand werd gebouwd.

Hoe moet men de moslim tegemoet treden?
Als wij geen vastberaden geloofsbelijdenis en geen diepe overtuiging van het christen-zijn hebben, wordt dat moeilijk. Een moslim moet merken en weten, dat wij een onwankelbaar en diep geloof in Jezus Christus als onze Verlosser hebben. Wij moeten ons geloof betuigen en er naar leven en de moslim in liefde tegemoet treden.

Hebt u daarin ervaring?
In Afghanistan kon ik een medewerker van Bin Laden zo tot geloof in Christus brengen.

En in Zwitserland?
Daar mocht ik aan reeds meer dan zeventig landgenoten uit Irak mijn geloof belijden. Enigen hebben aansluiting bij een christelijke gemeente gevonden.

Wat wenst u de moslims toe?
Ook voor de moslims geldt de Bijbelse belofte van God: ‘Wie mij oprecht zoekt, die zal Mij vinden!’ (vgl. 2 Kron 15:2). ‘Wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden’ (Jer 29:13-14a).

Wat is erger: De kracht van de islam of de zwakte van het christendom?
De zwakte van de christenen heeft er voor gezorgd dat de islam sterk geworden is.

Wat geeft u hoop?
Ik heb dan hoop, als de wil en de kracht opkomen, om de islam te weerstaan. Mijn handen zijn gebonden. Hoe moet ik als vluchteling in Zwitserland actief worden? Maar jullie hebben de mogelijkheid. Grijp die alstublieft!

Bron: Middernachtsroep november 2008

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: