De vaccinaties zijn dodelijker dan de varkensgriep zelf!

injectionVERPLICHTE MASSALE VACCINATIE PLANNEN in Frankrijk  !!!

Een document van de Franse overhead verteld in detail over verplichte massa vaccinatie plannen vanaf 28 September 2009.

(Dezelfde soorten documenten circuleren naar alle waarschijnlijkheid in alle lidstaten van de WHO)

Er is een intern document van de Franse regering naar boven gekomen, wat gedetailleerde plannen beschrijft en bevelen voor verplichte vaccinatie van de Franse bevolking met gebruikmaking van beveiligde “vaccinatie” faciliteiten te beginnen op 28 September 2009. ( http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_vaccination_090824.pdf )

De bedoeling van het 19-pagina tellende document is het systematisch vaccineren van de gehele Franse bevolking in de periode Oktober, November, December 2009 en Januari 2010.

In elke regio moeten beveiligde faciliteiten komen die dienst gaan doen als “vaccinatie centrums”. Huisartsen en ziekenhuizen uitgesloten. Op pagina 3 wordt specifiek het bevel gegeven dat medische vestigingen niet mogen dienen als vaccinatie centrum. Huisartsen mogen geen rol spelen in het vaccinatie programma.

Schoolgaande kinderen moeten worden gevaccineerd door speciale mobile pandemie vaccinatie teams op school.

De grootste vaccinatie faciliteiten – met beveiliging – worden berekend op het vaccineren van 2.100 mensen per dag.

Vaccinatie teams worden geacht om in parallelle vaccinatie van mensen te werken in 3 blokken van ieder 4 uur per dag en het document berekend dat op deze manier 184.800 injecties aan 92.400 mensen gegeven kunnen worden in een centrum wat 5-dagen per week open is, in gedurende de volledige 4-maanden periode van de massale vaccinatie campagne.

Verplichte vaccinatie wordt niet met zoveel woorden genoemd maar in het document staat wel specifiek vermeld dat iedereen in het land zonder uitzondering gevaccineerd moet worden.

Data van medische verzekeringsmaatschappijen moeten worden gebruikt om er zeker van te zijn dat iedereen de giftige “varkensgriep” prik ontvangt.

De noodzaak voor het implementeren van maatregelen om iedereen in Frankrijk te kunnen traceren om te bepalen of ze gevaccineerd zijn of niet wordt benadrukt.

Maatregelen om de vaccin voorraden te beschermen worden meegeleverd. De nadruk wordt gelegd op het bewaren van de vaccinaties tussen 2 en 8 graden Celsius.

Babies al vanaf 6 maanden moeten de vaccinaties krijgen die ingrediënten bevatten zoals het toegevoegde “squalene” en ook nog in een dosis boven de 60.000 x hoger dan het aantal “squalene” dat het Golf Oorlog Syndroom in de soldaten uit VS en Engeland heeft veroorzaakt.

Het gebruik van squalene is illegaal in de VS en Engeland, maar wordt verwacht ook daar toegelaten te worden onder een besluit vanwege een noodsituatie door een pandemie.

De Franse regering heeft 94 miljoen doses van het “Varkensgriep” vaccin gekocht van Baxter, GSK, Novis en Sanofi om het verplichte vaccinatie programma uit te voeren.

De vaccines van GSK en Novartis zijn geclassificeerd als bio-wapens (biologische toxische wapens) door de VS en de EU wetgevers en bevatten het gevaarlijke squalene.

http://www.gaia-health.com/articles51/000058-Squalene.shtml

Squalene is a natural chemical. Your body needs it to function properly; your body even produces it. It’s commonly purchased in health food stores as shark oil. That, of course, is how it’s justified. However, a detail that’s ignored is the crucial point. Ingesting squalene by eating it does not compare with bypassing the alimentary tract and injecting it directly into your tissues. Take, for example, stomach acid. It’s very strong hydrochloric acid, and we can’t live without it. But you wouldn’t want anyone to inject it into your arm, would you?

Squalene is een natuurlijke stof (chemical). Uw lichaam heeft het nodig om goed te kunnen functioneren; uw lichaam maakt het zelfs zelf aan. Het kan gewoon gekocht worden in natuurwinkels als haaien levertraan. Dat is natuurlijk de reden waarmee ze het goedkeuren. Echter, een detail wat vaak genegeerd wordt is het cruciale punt. Het innemen van “squalene” door het te eten is niet te vergelijken met omzeilen van de gewone route (maagdarmkanaal) dan het direct te injecteren in de weefsels. Neem nu bijvoorbeeld maagzuur. Het is een erg sterk hydrachloor zuur, en we kunnen niet zonder leven. Maar zou u het geïnjecteerd willen hebben in uw arm?

Squalene verbeterd het immuunsysteem. Nu is de gedachte dat als het toegevoegd wordt aan de vaccines dat het helpt om hun effectiviteit enorm te doen toenemen. Echter, squalene heeft een geschiedenis.

Het is getest op dieren om te zien wat er gebeurd als ze het geïnjecteerd zouden krijgen. De resultaten waren, om eerlijk te zijn, niet prettig. Muizen, ratten, konijnen en cavia’s zijn in veel testen ingespoten met squalene. Het heeft ziekteverwekkende cellen in de lymfklieren, reumatoïde artritis, ontstekingen in het lichaam en andere auto-immuunziekten veroorzaakt.

Het Golf Oorlog Syndroom heeft de levens van vele slachtoffers vernietigd. Alhoewel niet definitief, omdat verarmd uranium ook aangewezen is als mogelijke veroorzaker, heeft de ervaring van de aangedane soldaten hun ertoe geleid te geloven dat het een gevolg was van de antrax vaccinaties. De gezondheidsklachten die zij kregen bevatten o.a. afwijking van de lymfeklieren, reumatoïde artritis, verwondingen in het zenuwstelsel, chronische vermoeidheid, fybromyalgie, uitslag op het jukbeen, verwondingen aan de huid die niet willen genezen, geheugenverlies, epileptische aanvallen, het syndroom van Sjögren, ziekte van Raynaud, chronische hoofdpijnen, MS en andere ziekten.

Huidige status van Squalene

Squalene is toegelaten tot de Europese markt, en wordt nu gebruikt in de toevoeging van Novartis onder de naam: MF59. Deze toevoeging wordt gebruikt in het door de EU-goedgekeurde griepvaccin.

De FDA heeft een versnelde procedure voor de ontwikkeling van griepvaccins goedgekeurd. Pharmaceutische Firma’s Sinovac, Baxter, en Novartis hebben allemaal hun plannen aangekondigd om in de herfst van 2009 hun vaccins voorhanden te hebben. Ze gebruiken allemaal een toevoeging. Novartis, die squalene-gebaseerd MF59 gebruikt, heeft recent aangekondigd dat ze weken voor zijn op schema.

http://www.welt.de/print-welt/article201988/Nur_sieben_Prozent_koennten_geimpft_werden.html

In dit artikel verteld de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus ons (2006) dat wanneer er een pandemie komt we niet in staat zullen zijn om genoeg vaccines te produceren omdat de vaccines gekweekt worden op kippeneieren of door machines, en dat deze beiden niet instaat zijn om van de een op de andere dag enorm veel meer te gaan produceren, met als resultaat dat maar 7% van de wereldbevolking gevaccineerd kan worden.

Dit is een groot probleem. Om dit probleem op te lossen (gedeeltelijk) kan men gebruik maken van aluminium als toevoeging. Het immuunsysteem reageert op het aluminium en slaat alarm zodat er minder van het virus zelf in het vaccin hoeft te zitten waardoor er meer vaccins gemaakt kunnen worden.

Note: In plaats van Aluminium zouden ze natuurlijk ook, vanwege de paniek die over de wereld uitgebroken is over deze griep, de nieuwe gepatenteerde toevoeging Adjuvan-system AS03 (Squalene) met Vitamine E en polysorbat, in de H1N1 (Varkensgriep) vaccins kunnen stoppen.

Dit zou mogelijk de paniekzaaierij kunnen verklaren rondom de varkensgriep op het moment, wat niet alleen gaat om het verdienen van geld maar ook om een nieuw nog niet goed geteste immuunversterker die op grote schaal ingezet moet worden om getest te worden. .

Baxter is schuldig bevonden aan het met opzet verontreinigen van vaccinatie materiaal met het levende vogelgriepvirus in Oostenrijk afgelopen februari, om een wereldwijde pandemie te veroorzaken.

WHO heeft het levende vogelgriepvirus geleverd, aldus een woordvoerder van Baxter.

De directeuren van Baxter, Novartis en GSK zitten op sleutelposities in de adviesgroep voor vaccines van de WHO die verplichte massale vaccinaties aanbevolen heeft in afgelopen juli, waarvan verwacht wordt dat die een winst opleveren van wel 50 miljard Dollar voor de bedrijven die de vaccins leveren.

Na de verklaring van de WHO afgelopen 11 juni van een pandemie klasse 6 noodtoestand, is de wereld onder een militaire wet gekomen onder de Internationale Gezondheid Regeling 2005 van de WHO die ingevoegd is in alle plannen van lidstaten gedurende een pandemie.

De WHO, de VN, Baxter en andere farmaceutische bedrijven zijn allemaal gelinked met de Rockefeller en Rothschild en andere families en dynastieën, die geacht worden om zowel politiek als financieel voordeel te behalen bij een wereldwijd verplicht vaccinatie programma onder de WHO.

Notities van de WHO gedateerd vanaf 1972, ontdekt door Patrick Jordan, verklaren hoe vaccinaties gebruikt kunnen worden om alle mensen te vermoorden door hun immuunsysteem te verzwakken, door hun lichamen vol te stoppen met virussen om zo een enorme onstekingsreactie te creëren.

Het document van de Franse regering wat gedateerd is op 21 augustus 2009 lijkt een huiveringwekkend plan te zijn voor het initiatief van massa moord op de Franse bevolking door middel van giftige vaccins onder het mom van het bieden van bescherming tegen een pandemie over precies 4 weken.

Dezelfde soort documenten worden geacht te circuleren in alle 194 lidstaten van de WHO.

Het is geadresseerd aan hooggeplaatste regeringsambtenaren die bevolen worden om supervisie te hebben en te coördineren bij het implementeren van het verplichte vaccinatie programma in hun regio, en gepaste plannen te presenteren halverwege september.

Het algemene publiek mag pas eind september over de plannen  geïnformeerd door middel van de locale pers.

Het vestigen van grootschalige vaccinatie centrums in “beveiligde” faciliteiten is een huiveringwekkende echo van de Nazi concentratiekampen zoals Buchenwald waar gevangen werden gedood door injecties.

Het Franse plan beschrijft tot in detail de handelingen die het “vaccinatie” team verplicht moet uitvoeren, hoe de vaccinatie centrums eruit moeten zien, de plaats van het meubilair, zoals tafels, en het aantal vaccinaties die in een bepaalde tijd gegeven moeten worden door de centrums van verschillende afmetingen.

Het aantal mensen dat beschreven wordt wat gevaccineerd moet worden in 4-uur durende sessies door een doorsnee “vaccinatieteam” is gesteld op 360.
Een typische vaccinatie post moet bestaan uit “3 agenten = personeel”, een voor het voorbereiden van de vaccinatie, een voor het toedienen en een voor het traceren van mensen die gevaccineerd zijn.

Een tabel op pagina 11-12 laat de verschillende verantwoordelijkheden van de teams zien.

Er is personeel aangesteld om mensen “welkom” te heten en om vragenlijsten uit te geven. Echter, er is geen personeel aangesteld om de vragenlijsten in ontvangst te nemen of de vragenlijsten na te kijken, wat de angst oproept dat het uitgeven van de vragenlijsten alleen een controle maatregel is om als zoethoudertje de mensen gerust te stellen.

Er is geen mechanisme bedacht om de massale vaccinatie campagne te stoppen als door bewijs blijkt dat de vaccinatie campagne verwondingen of dood veroorzaak zoals in de VS in 1976, ondanks de angst dat het “varkensgriep” vaccine gevaarlijk en ongetest is.

Medische experimenten op mensen waarbij fysieke dwang wordt gebruikt, is illegaal onder de landelijke en internationale wet.

Het document verwijst naar de wetten Artikel L3131-8 en Artikel L3131-9 die het Hoofden van alle politiekorpsen en de Minister President toestaan om een besluit uit te vaardigen om medisch personeel te dwingen, inclusief medische studenten en medisch personeel uit het leger, om vaccinaties toe te dienen of anders gestraft te worden.

(link Amerika: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/08/04/Squalene-The-Swine-Flu-Vaccines-Dirty-Little-Secret-Exposed.aspx )

Bron: josie hagen ministries

Advertenties

2 Reacties

 1. Beste broeders en zusters,

  Wel vreemd dat mensen straks verplicht gevaccineerd worden. In Amerika kunnen ze het al verplichten, zeker bij kinderen.

  ik wil reageren op de tekst: er is geen recht.
  Ik wil nog iets ventileren over de ontsnapping van die seksbaas,
  Het is wel bedenkelijk dat die Zaban Baran zomaar kan ontsnappen . Zou er niet meer achter zitten , dan kortzichtigheid van die ene rechter.
  Een zuster die ik kende zei cynisch: zou die rechter niet een klant zijn bij Zaban en denken : laat die zware jongen maar met rust. Het is toch vreemd.
  De vrouwen zijn nog vogelvrij. Ze hebben zijn tatoes en hij kan ze weer terugvinden als hij wil. Hij heeft een crimineel netwerk.
  De crimininaliteit is goed georganiseerd.
  Nee, er is geen recht meer. Op justitie hoef je niet meer zo te rekenen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: