Herman van Veen bedreigd om PVV-uitspraken

Herman van Veen is bedreigd door PVV-aanhangers. Hij heeft veel boze mails gehad, zei hij maandagavond in het televisieprogramma Pauw en Witteman.

Aanleiding voor de dreigementen is een artikel dat De Telegraaf maandag publiceerde. Daarin stond dat Van Veen de PVV met de NSB vergeleek.

Van Veen ontkent dat hij heeft gezegd dat de PVV hetzelfde is als de NSB. Op zijn website schrijft hij dat hij alleen bedoelde dat de PVV niet net als de NSB mag worden. Hij vreest daarvoor omdat maar één man de leiding heeft.

De PVV is volgens hem daarom geen partij, maar een beweging. PVV-leider Geert Wilders heeft eerder aangegeven deze structuur te kiezen om te voorkomen dat uitbuiters die de partij voor eigen gewin willen gebruiken invloed krijgen.

Kwalijk
Wilders verwerpt alle bedreigingen die mogelijk vanuit zijn achterban zijn geuit aan het adres van zanger Herman van Veen. ”Hij dient absoluut niet te worden bedreigd en als dat wel het geval is, vind ik dat zeer kwalijk”, stelde de PVV-leider dinsdag.

Hij voegt er wel direct aan toe dat hij hoopt dat ”het demoniseren van de PVV door het maken van domme opmerkingen en kwalijke vergelijkingen stopt”. Van Veen zei maandagavond in het tv-programma Pauw & Witteman dat hij duizenden mails heeft gekregen van onder anderen PVV-aanhangers waarin ”hele nare, beangstigende dingen” staan.

Bron: Nu.nl

In any compromise between good and evil, it is only evil that can profit.” –Ayn Rand

Geert Wilders ís extreem, omdat hij onderscheid maakt tussen beschaving en barbarij, tussen goed en kwaad, tussen wit en zwart. De gematigden zetten alle zeilen bij om alles en iedereen onder de kleur grijs te scharen en noemen dit “de boel bij elkaar houden”. Het is Wilders’ morele helderheid die een bedreiging voor hun cultus van morele grijsheid is.

Wilders extremer dan krakers, dierenrechtenfanaten of antifa?

Extremisme en de kunst van het verdacht-maken

De eendrachtige samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de pseudowetenschappers Hans Moors, Jaap van Donselaar en Bob de Graaff en de Volkskrant vormt het voorlopige hoogtepunt van het morele bankroet dat onze maatschappelijke orde ernstig ondermijnt.

Het lijkt wel of de pseudowetenschappers in Wilders een groter gevaar zien dan in radicale dierenrechtenactivisten en antifascisten, terwijl juist  deze groepen zich regelmatig schuldig maken aan geweld, vernieling van eigendommen en andere vormen van ‘buitenparlementaire oppositie’. Krakers mochten in hun hoogtijdagen graag een robbertje vechten met de ME, waarbij hele straten in oorlogszones veranderden, en de laatste jaren werden politieagenten die belast waren met de ontruiming van gekraakte panden zelfs geconfronteerd met boobytraps.

De meest uitgesproken critici van Wilders vinden een wettelijk verbod op kraken echter overbodig en spreken zelfs van “een typisch voorbeeld van overbodige Haagse wetgeving”. Linkse gemeenten zullen alles doen om het kraakverbod te saboteren. Over systeemhaat gesproken.

Anders dan de ‘linkse idealisten’ heeft Wilders nooit geweld gebruikt, noch daartoe opgeroepen. Als iemand zou beweren dat hij net zo’n hekel heeft aan de builenpest of mensen zuur in het gezicht gooien als aan het gezeur van zijn schoonmoeder, kun je alleen maar concluderen dat het enige object van zijn haat zijn schoonmoeder is. Waarom verafschuwen de wetenschappers juist Geert Wilders zo?

Westen vs. de islam

Daartoe moeten we eens goed kijken naar hun motivatie om Wilders extreem rechts te noemen. Hij zou de nadruk op het eigene leggen, en de gevestigde orde verafschuwen. Maar roept Wilders op tot het weren van vreemde cultuurelementen? Wil hij Amerikaanse fast-food restaurants of Chinese restaurants verbieden, oosterse filosofie enz. enz? Wordt het functioneren van onze overheid bedreigd door PVV-milities, die door de straten marcheren?

Nee, Wilders waarschuwt tegen de islam omdat die een bedreiging vormt voor onze rechtsorde, onze vrijheid en onze cultuur. Onze opvattingen over hoe we met elkaar om horen te gaan. Gelijke rechten voor man en vrouw, vrijheid van godsdienst inclusief het recht van geloofsafval. Wilders komt op voor behoud van de westerse beschaving.

De islam wijkt sterk af van onze beschaving: het universum wordt niet beheerst door causale wetten, maar gehoorzaamt aan de wil van Allah. Geloof en goddelijke openbaring zijn de ultieme bron van kennis, niet observatie van feiten uit de werkelijkheid en conceptuele integratie daarvan door de Rede.

Dit heeft ertoe geleid dat de islamitische wereld sociaal-economisch nog steeds een dorre woestijn is, terwijl het Westen een oase van materiële overvloed en technologische ontwikkeling is.

Beschaving vs. barbarij

Ook cultureel gaapt er een enorme kloof tussen het Westen en de islam.

In de ethiek draait alles om gehoorzaamheid aan de wil van Allah, niet om de vrijheid van geweten. Politiek is er geen ruimte voor democratie, geen door mens gemaakte wetten, tenzij men binnen het kader van Allahs wetten blijft.

Vrome moslims vliegen ethisch op hun automatische piloot genaamd Allah. Menselijkerwijs is best te begrijpen dat het Westen het stenigen van overspeligen, waaronder slachtoffers van verkrachting, verafschuwt. Maar het is de Wil van Allah. Voor het eigen geweten is er geen ruimte. Moreel is de islam volkomen failliet.

De tegenstelling tussen het Vrije Westen en de islam is er dan ook een van beschaving vs. barbarij.

Wilders benoemt de tegenstelling tussen beschaving en barbarij in heldere morele termen, als een verschil van dag en nacht, tussen goed en kwaad, wit en zwart. Dát is Wilders’ doodzonde in de ogen van zijn aanklagers.

Voor Wilders’ aanklagers is het bekritiseren van andere culturen en het aanspreken van mensen op hun gedrag en de waarden waar zij voor kiezen net zo erg als het kleineren van mensen vanwege aangeboren kenmerken als sekse of ras. Zij hebben zelfs een Orwelliaans begrip in stelling gebracht om islamkritiek aan de kaak te stellen als een vorm van racisme: islamofobie.

Collectivisme vs. individualisme

De wortel van het probleem is gelegen in het verschil tussen de Amerikaanse en Franse Revolutie: Europese intellectuelen hebben het idee van de rechten van het individu nooit goed  kunnen of willen begrijpen. Voor hen was emancipatie in hoofdzaak de overgang van de mens als slaaf van een absolute staat, belichaamd door een absolute vorst naar de mens als slaaf van een absolute staat die werd belichaamd door het volk of een klasse.  Een overgang van feodalisme onder een absolute vorst naar socialisme, waarin de mens werd bepaald door de klasse waartoe hij behoorde.

Onze intellectuelen gaan niet uit van gelijkheid voor de wet van individuele burgers, maar van maatschappelijke en materiële gelijkheid voor tribale entiteiten. Groepen die worden gekenmerkt door hun sociaal-economische status, sekse, etniciteit en een nauw daarmee verbonden culturele identiteit. Van een vrije wil en aansprakelijkheid voor gedrag kan natuurlijk geen sprake zijn, want die manifesteren zich juist op individueel niveau.

Het multiculturalisme – de cultus van morele grijsheid – is in feite de eigentijdse, culturele component van het collectivisme. De economische component is het socialisme. Het hoeft ons dus niet te verbazen dat vooral linkse partijen de fanatiekste aanhangers van de multikul zijn.

Cultus van morele grijsheid

Wilders’ critici en aanklagers zijn vol overtuiging toegewijd aan een cultus van morele grijsheid. Om de boel bij elkaar te houden moet de illusie van de gelijkwaardigheid van groepen koste wat kost in stand worden gehouden: iedereen is grijs. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Culturen hebben een zeer uiteenlopende staat van dienst als het gaat om de rechten van de mens, om welvaart en welzijn, om beschaving vs. barbarij.

Om de kloof te dichten wordt de geschiedenis van het Westen gereduceerd tot een zwartboek van kruistochten, eeuwen van antisemitisme, de Spaanse Inquisitie, kolonialisme en slavernij en natuurlijk de twee wereldoorlogen. De geschiedenis van andere culturen wordt evenzeer gereduceerd tot een bloemlezing van culturele en economische hoogtepunten: zie bijvoorbeeld de overdrijving van de bijdrage van de islam aan de moderniteit.

Mensen die de cultus van morele grijsheid uitdagen worden als zeer bedreigend gezien, want hun kritiek maakt korte metten met de illusie van gelijkwaardigheid van culturen en daarmee dus ook van de groepen die door Wilders’ aanklagers ten onrechte als maatschappelijke entiteiten worden gezien, die onveranderlijk zijn gedetermineerd door hun etniciteit en cultuur.

Wilders benadert moslims juist als individuen, met een vrije wil en verstand die kunnen worden aangesproken op hun gedrag en de waarden waar ze voor kiezen. Hij heeft immers herhaaldelijk gezegd dat moslims die onze rechtsorde aanvaarden en respecteren hier welkom zijn en op hulp kunnen rekenen om hun integratie in de Nederlandse samenleving te voltooien.

Het is Wilders’ keuze voor de beschaving en tegen de barbarij die hem ‘extreem’ maakt.

If an uncompromising stand is to be smeared as ‘extremism,’ then that smear is directed at any devotion to values, any loyalty to principles, any profound conviction, any consistency, any steadfastness, any passion, any dedication to an unbreached, inviolate truth — any man of integrity.” — Ayn Rand in ” ‘Extremism’ or The Art of Smearing”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: