Big Brother is watching you: Man bekeurd voor drankgebruik in eigen huis

Ja ja, Big Brother is watching you! In Australië mag je in je eigen huis niet langer doen wat je wil. Een man uit het plaatsje Wyndham kreeg onlangs een bekeuring van 200 dollar en moet voor de rechter verschijnen omdat hij een biertje uit zijn eigen koelkast pakte.  Lees verder

Advertenties

Succesvolle implementatie volgsysteem Amazone

“Binnen 10 seconden (!) is een compleet persoonsdossier samengesteld en afgedrukt”

Big brother is watching you:

Politie Nederland meldt de succesvolle implementatie van het doelgroepensysteem Amazone. Projectleider Simone Halkes: “We zijn best trots. De zes Xpol-korpsen werken nu met Amazone. Tot volle tevredenheid.” Amazone is volgens Halkes een nuttige tool in de aanpak van stelselmatige daders. “Onze opdracht zit er bijna op, een heerlijk gevoel.”

Lang niet iedereen zal weten wat Amazone precies is. De achtergrond van het systeem is het programma ‘Naar een veiliger samenleving’, opgesteld door een vorige kabinet. Hierin werd nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de aanpak van stelselmatige daders. Amazone, in co-creatie ontwikkeld door de Regio Politie Amsterdam-Amstelland, beweert die strategische keuze optimaal te kunnen ondersteunen. Waarop besloten werd tot landelijke invoering.

Conform opdracht werden tussen 2005 en 2007 gefaseerd de Xpol-regio’s geimplementeerd: Rotterdam Rijnmond, Limburg-Zuid, Flevoland en Friesland werken met Amazone. De Dienst Spoorwegpolitie van de KLPD staat in de startblokken, waarmee fase 1 van Amazone er zo’n beetje op zit. De BPS-korpsen zijn later aan de beurt. Omdat zij éérst de overstap naar de Basisvoorziening Handhaving (BVH) moeten maken.

Doelgroepensysteem
Amazone is, zoals gezegd, een doelgroepensysteem, dat op dit moment (naar we moeten aannemen) alleen nog maar voor het monitoren van verdachte personen en veelplegers wordt ingezet. Hierbij wordt informatie uit diverse systemen integraal opgenomen in een persoonsdossier, resulterend in een toegankelijke, dynamische database met alle veelplegers.

Simone Halkes, projectmanager van het projectteam Amazone: “We vergelijken Amazone wel met ‘big brother is watching you’. (!!) Amazone geeft een helder beeld van de doelgroepen; de agent ziet meteen wie de grootste overlastgevers zijn. Ook wordt direct duidelijk hoe de doelgroepen zich ontwikkelen. Het monitoren van een doelgroep zware criminaliteit ondersteunt de recherche. Het spotten van een hanggroep vereenvoudigt het werk van de wijkagent.”

Abonnement op Berend Boef
Kloppend hart van Amazone zijn de Voortschrijdende Analyses. Zo’n VSA is een persoonsdossier dat de handel en wandel van veepleger X door de tijd volgt. Regionale coördinatoren beheren de dossiers. Zij kunnen dossiers koppelen aan een doelgroep en een werkgebied. De coördinator krijgt automatisch bericht als er wijzigingen zijn met betrekking tot personen in zijn doelgroep.

Halkes: “Stel, agent Jansen volgt de levensloop van de notoire fietsendief Berend Boef. Jansen kan alles over Berend meteen raadplegen. Als Berend morgen achter de tralies zit, en dus niet meer actief is op straat, dan krijgt de agent automatisch bericht per e-mail. Iedere agent kan zich voor een persoon of doelgroep aanmelden. Is er nieuws over de persoon of doelgroep, dan wordt de agent hierover automatisch op de hoogte gehouden.”

Onderzoek onder gebruikers
Met Amazone zijn doelgroepen intensiever en eenvoudiger te volgen. Het biedt betere informatie die sneller beschikbaar is. Wordt die ambitie ook waargemaakt? Met andere woorden: hoe ervaren de functioneel beheerders en de coördinatoren het systeem? Een kardinale vraag die in juli en augustus via een schriftelijk enquête werd onderzocht. Hoofdconclusie, zo lezen we in de rapportage: “Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden. De meeste ondervraagden gebruiken Amazone dagelijks en zeggen dat ook hun collega’s Amazone regelmatig raadplegen. Het systeem is eenvoudig te bevragen. Dit stimuleert in hoge mate het werken met doelgroepen.”

Gebruiksvriendelijk
Meer in detail werd ook gevraagd naar de communicatie, de opleidingen en gebruiksvriendelijkheid. Over dat laatste is men eensluidend: Amazone is een overzichtelijke, makkelijke applicatie.

Kurt Keijzer, implementatiebegeleider van het projectteam Amazone: “Ook de opleidingen werden positief beoordeeld. Amazone is dermate gebruiksvriendelijk dat Amsterdam-Amstelland er voor koos géén gebruikersopleiding aan te bieden. Mondelinge kennisoverdracht was voldoende. Andere regio’s noemden de handleiding een goede aanvulling om wegwijs met het systeem te worden.”

Over Amazone; de belangrijkste ‘voordelen’
• een actueel systeem op basis van persoonsdossiers;
• wijzigingen in een dossier komen, bij een abonnement, direct in de mailbox;
• in Amazone is het ook mogelijk te zoeken op delen van namen;
• Amazone biedt direct online informatie uit X-pol, HKS en detentie-informatie uit VIP (verwijzingsindex personen);
• bij een bevraging is de meest recente foto uit FCM (foto confrontatiemethode) zichtbaar;
• binnen 10 seconden (!) is een compleet persoonsdossier samengesteld en afgedrukt;
• de vormgeving is efficiënt en aantrekkelijk;
• dossiers zijn te printen of in pdf-formaat op te slaan.

Voor meer informatie:
Tirza.Paulus@vtspn.politie.nl of http://politienederland.politie.local/web/show?id=1904561

‘Ik heb toch niks te verbergen’

1984

1984 is een boek van de Britse schrijver George Orwell uit 1948. Het is een beroemde anti-utopie van de westerse wereld anno 1984, waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes. Het is het verhaal over een politiek systeem dat een perfecte greep op het doen en laten van de onderdanen heeft. Eén politieke partij die de ziel van de mens totaal beheerst.

De ideeën in het boek staan niet helemaal los van de werkelijkheid. In de jaren dat hij als verslaggever in de verschillende oorlogen in die tijd heeft gewerkt, merkte hij met regelmaat op dat de pers soms een dubbele agenda heeft, en schrijfsels als waarheid brengt die helemaal niet gebeurd zijn. In zijn boek Animal Farm schreef hij als voorwoord een stuk over de persvrijheid in Engeland die sterk te wensen overlaat, en waarschuwde voor totalitaristische tendenzen die hij waarnam. Dat de linkse intellectuelen, de mensen bij uitstek die vrijheden zouden moeten bewaken, heulden met het totalitarisme van de Sovjet-Unie, waar juist de vrijheden onder vuur lagen, beangstigde hem.

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________