Kredietcrisis

“Saevis tranquillus in Undis”  (rustig temidden van de golven) 

credit-crisisDe kredietcrisis is de crisis op de financiële markten vanaf de zomer van 2007. Door de stagnerende huizenmarkt in de Verenigde Staten werden de als obligaties verpakte gebundelde hypotheken in het laagste segment (subprime) in een snel tempo minder waard.

Hierdoor kwamen financiële instellingen in problemen en werden er miljarden afgeschreven op gekochte obligaties. Doordat onduidelijk was welke instellingen hierdoor in de problemen zouden komen droogde de interbancaire geldmarkt op, banken leenden elkaar geen geld meer. Verschillende banken zijn genationaliseerd, failliet gegaan of overgenomen. Het opmerkelijke aan de kredietcrisis is dat verschillende negatieve ontwikkelingen op deelmarkten elkaar versterkten.

De ontwikkelingen bedreigden al snel het ongestoord functioneren van het internationale financiële systeem, en ingrijpen van nagenoeg alle centrale banken bleek noodzakelijk. Vanaf oktober 2008 namen diverse overheden op grote schaal rechtstreeks deel in het risicodragend kapitaal van banken.

Financieel journalist Willem Middelkoop voorspelde in zijn boek -Als de dollar valt- de huidige kredietcrisis in de Verenigde Staten. Wat is eigenlijk een kredietcrisis en wat zijn de gevolgen?

De kredietcrisis is het zichtbare bewijs dat ons financiële systeem uit de hand is gelopen. Met een wereldwijde reddingsoperatie van centrale bankiers wordt sinds de zomer van 2007 geprobeerd het systeem draaiende te houden.

Zelden heeft een financieel-economisch boek zoveel aandacht gekregen. Van de eerste versie van Als de dollar valt werden binnen drie maanden 15.000 exemplaren verkocht. Begrijpelijk omdat de voorspelling van Willem Middelkoop dat de steeds groter wordende schuldenberg en de enorme geldgroei vroeg of laat tot een enorme schuldencrisis zou leiden, al was uitgekomen voor het boek in de winkel lag. In deze compleet herziene editie lees je in heldere taal hoe dit onstabiele systeem kon ontstaan, wat de achtergronden van de kredietcrisis zijn en hoe het nu verder moet.

Samenvattende uitleg:

De financiële crisis spreidt zich momenteel op internationaal niveau verder uit. De garanties van overheden zijn echter slechts het bekende doekje voor het bloeden tegen de veel grotere en pijnlijke plekken. Voor veel mensen is het lastig om een goed inzicht in het bank systeem te krijgen. Hoe werkt dat systeem nu eigenlijk echt?

Onderstaande documentaire (engelstalig) gunt u een kijkje in de opzet van het (amerikaanse) banksysteem

Advertenties

Eén reactie

  1. […] eigenlijk dat niemand het er meer over heeft. Of je het had kunnen zien aankomen, die kredietcrisis. Allerlei belangrijk lijkende mensen hadden het niet zien aankomen. Sterker nog, “niemand kon […]

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: